ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2

ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЛЯГАННЯ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ, РОЗМІРІВ ШАХТНОГО ПОЛЯ, ЗАПАСІВ ВУГІЛЛЯ, КОЕФІЦІЄНТА ВИТЯГАННЯ ЗАПАСІВ І ТЕРМІНУ СЛУЖБИ ШАХТИ

Мета: визначення по планах гірничих виробок елементів залягання пласта, його потужності і кута падіння, розмірів шахтного поля, запасів вугілля і коефіцієнта витягання запасів.

Порядок виконання.

На підставі плану гірничих робіт конкретного пласта виконати наступну роботу:

1. Визначити мінімальний, максимальний і середній кути падіння пласта в градусах.

2. Встановити середні азимути падіння і простягання пласта.

3. Визначити максимальні, мінімальні і середні розміри шахтного поля по падінню і простяганню в метрах.

4. Нарисувати в масштабі конфігурацію шахтного поля(по пласту), вказавши максимальні, мінімальні і середні його розміри по падінню і простяганню.

5. Нарисувати розташування пласта у вертикальних розрізах земної кори по падінню пласта у вказаних викладачем місцях.

6. Визначити мінімальну, максимальну і середню загальну і корисну потужності пласта в метрах.

7. Розрахувати балансові запаси вугілля по пласту в межах шахтного поля(Zбал, т), по формулі:

Zбал = S· H· m ·γ,

де S - середній розмір шахтного поля по простяганню, м;

Н- середній розмір шахтного поля по падінню, м;

m - середня потужність пласта, м;

γ = 1,3 ... 1,4 - щільність вугілля в масиві, т/м3

8. Визначити сумарні проектні втрати вугілля(qпр, т), з вираження:

qпр = qц + qе,

де qц - втрати вугілля в ціликах, т. Визначається за формулою:

qц = kц · Zбал,

де kц - коефіцієнт втрат в ціликах, що набуває значень :

kц = 0,005 ... 0,02 для пологих пластів;

kц = 0,015 ... 0,04 для крутих пластів;

qе - експлуатаційні втрати, т. Визначаються за формулою:

qе = (Zбал - qц) kе

де - kе коефіцієнт експлуатаційних втрат, що набуває значень :

kе = 0,05 … 0,10 при розробці тонких пластів;

kе = 0,10 … 0,15 при розробці пластів середньої потужності і потужних.9. Розрахувати промислові запаси вугілля(Zпр, т), за формулою:

Zпр = Zбал - qпр .

10. Визначити коефіцієнт витягання запасів вугілля(С) за формулою:

С = Zпр / Zбал.

11. Зважаючи, що термін служби шахти повинен приблизно складати: на пологих і похилих пластах 50 … 60 років; на крутих пластах 60 … 90 років, річну потужність шахти(Аш р) приймають з ряду типових потужностей : 0,9; 1,2; 1,5; 1,8; 2,1; 2,4; 3,0 млн. т. При прийняті типових потужностей повний термін служби шахти визначається:

Тп = Zпр / Аш р + tр + tз

де tр = 2 ...3 роки - час освоєння проектної потужності (розвитку видобутку);

tз = 2 … 3 років – час затухання видобутку на пологих пластах, на крутих – не більше 1...2 років.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3


3051962429116253.html
3051987839526067.html
    PR.RU™