ЗАВДАННЯ НА ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ

I. Завантажити графічний редактор 3D MAX.

II. Вивчити основні операції, які можна виконувати з головним вікном проекцій (теоретичні відомості ).

III. Створити предмет інтер’єру (із власними параметрами)

1. Створити новий документ.

2. Користуючись алгоритмом імітації на тривимірні сцені зпроектувати предмет інтер’єру із власними фізичними параметрами та параметрами матеріалів.

3. Зробити рендеринг отриманого зображення.

IV. Зберегти зображення

V. Оформити звіт.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке модифікатор ?

2. Які є типи модифікаторів ?

3. Які модифікатори відносяться до параметричних ?

4. Скільки модифікаторів можна задати одному об’єкту ?

5. Як застосувати модифікатор до об’єкта ?

6. Чи залежить кінцевий результат від послідовності застосування модифікаторів ?


ВИСНОВКИ

В результаті виконання теоретичних і практичних досліджень було вирішено актуальне завдання, яке полягає у застосування методів модифікації твердо тільних об’єктів програмного продукту 3d- max у навчальних цілях. Проведені дослідження дають змогу зробити такі висновки:

1. Проаналізувано функціональні можливості програмного пакету 3ds Max в області імітації предметів інтер’єру дозволяють швидко створювати короткометражні презентаційні рекламні матеріали, які можуть використовуватись для унаочнення вигляду готового продукту . Тому дане програмне середовище повною мірою підходить для навчання фахівців області дизайну

2. Проаналізовано навчальний план та навчальні програми підготовки молодших спеціалістів за напрямом «Дизайн» дозволяють стверджувати що на освоєння теми тривимірної графіки відводиться недостатня кількість лекційних та лабораторних годин. Тому пропонується використання в навчальному процесі теми «Моделювання предметів інтер’єру засобами autodesk 3d max» та виділення на неї відповідного навчального часу;

3. Для проведення навчання майбутніх фахівців в області дизайну розроблено навчальні матеріали на базі імітації предметів інтерєру в програмному пакеті 3ds Max.3052695752856160.html
3052734733082434.html
    PR.RU™