Начальник НМВ______________Крохмальна М.Б. Заст. декана ФДН ______________ Князик Ю.М.


Національний університет «Львівська політехніка»

Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій

ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2014/2015 навчальний рік РОЗКЛАД ПРАКТИЧНО-ЛАБОРАТОРНОЇ СЕСІЇ для студентів факультету заочного та дистанційного навчання група ОА-45з „ЗАТВЕРДЖУЮ” Директор Навчально-наукового Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ ”Львівська політехніка” ______________Й.Я.Хром’як „___” _____________ 2014 р.
ДЕНЬ ПАРА ГОД. АУД. НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ ВИКЛАДАЧ
субота 29.11.14 І 10.00-11.20
ІІ 11.40-13.00
ІІІ 13.10-14.30 Управлінський облік (пр) ст. викл. Плотніченко І.Б.
ІY 14.40-16.00 Управлінський облік (пр) ст. викл. Плотніченко І.Б.
Y 16.10-17.30 Управлінський облік (пр) ст. викл. Плотніченко І.Б.
17.40-19.00 Управлінський облік КР (конс) ст. викл. Плотніченко І.Б.

ДЕНЬ ПАРА ГОД. АУД. НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ ВИКЛАДАЧ
понеділок 01.12.14 ІІ 11.40-13.00
ІІІ 13.10-14.30 День самостійного навчання
ІY 14.40-16.00
Y 16.10-17.30
вівторок 02.12.14 ІІ 11.40-13.00
ІІІ 13.10-14.30 Аудит (пр) асист.Рікель О.М.
ІY 14.40-16.00 Аудит (пр) асист.Рікель О.М.
Y 16.10-17.30
середа 03.12.14 ІІ 11.40-13.00
ІІІ 13.10-14.30
ІY 14.40-16.00 День самостійного навчання
Y 16.10-17.30
17.40-19.00
четвер 04.12.14 ІІ 11.40-13.00 ч/з Звітність підприємств (пр) доц. Акіншина О.В.
ІІІ 13.10-14.30 ч/з Звітність підприємств (пр) доц. Акіншина О.В.
ІY 14.40-16.00 ч/з Звітність підприємств (пр) доц. Акіншина О.В.
Y 16.10-17.30 ч/з Облікова політика підприємства (пр) доц. Акіншина О.В.
17.40-19.00 ч/з Облікова політика підприємства (пр) доц. Акіншина О.В.
п’ятниця 05.12.14 ІІ 11.40-13.00
ІІІ 13.10-14.30
ІY 14.40-16.00 День самостійного навчання
Y 16.10-17.30
субота 06.12.14 І 10.00-11.20 Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті (лаб) ст. викл. Якубович З.В.
ІІ 11.40-13.00 Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті (лаб) ст. викл. Якубович З.В.
ІІІ 13.10-14.30 Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті (лаб) ст. викл. Якубович З.В.
ІY 14.40-16.00 Облік за видами економічної діяльності (пр) ст. викл. Якубович З.В
Y 16.10-17.30 Облік за видами економічної діяльності (пр) ст. викл. Якубович З.В
17.40-19.00 Облік за видами економічної діяльності (пр) ст. викл. Якубович З.В

Начальник НМВ______________Крохмальна М.Б. Заст. декана ФДН ______________ Князик Ю.М.
Національний університет «Львівська політехніка»


3052865644825133.html
3052896221581469.html
    PR.RU™