Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми.

Знати:

- Особливості спадкування за законом.

- Черги спадкоємців за законом.

- Спадкування за правом представлення.

- Спадкова трансмісія.

Вміти:

- відмежовувати спадкування за заповітом від спадкування за законом;

- здійснювати аналіз юридичного складу спадкування за законом.

- визначати коло спадкоємців за законом;

- рахувати ступінь спорідненості;

- здійснювати пошук доказів родинних та сімейних відносин та відносин утримання.

Перелік нормативних актів до вивчення теми:1.1.; 1.2.1.; 1.2.5-1.2.8; 1.2.15; 1.2.20; 1.3.1; 1.3.4.; 1.3.5; 1.3.7-1.3.11; 1.4.2; 1.4.6; 1.4.11; 1.5.1; 1.5.5.

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення: заява до суду про встановлення сімейних відносин, позовна заява поділ спадкового майна, договір про перерозподіли частки у спадковому майні.


3056368933666355.html
3056413425834289.html
    PR.RU™