Основні різновиди цифрових технологій формних процесів

Лекція №8

Цифрові технології формних процесів

Тема: Загальні відомості про цифрові технології формних процесів

Тривалість: 1 год. 20 хв.

Місце проведення:

План лекції:

1. Основні поняття;

2. Лазерний запис інформації на формні матеріали;

Основні поняття

Переваги цифрових технологій формних процесів

Технології формних процесів, що використовують форматний запис інформації на формну пластину (або циліндр), є аналоговими. Це технології виготовлення форм копіюванням з фотоформ і проекційним експонуванням з РОМ. Аналоговими також називають технології виготовлення друкарських форм з матеріальних (аналогових) носіїв інформації, шляхом використання поелементного запису інформації.

Цифровими називають технології формних процесів, в яких в якості вихідної використовують інформацію, представлену в цифровому вигляді. Ця інформація переноситься на формну пластину або циліндр різними методами поелементного запису на основі цифрових даних. При цьому не потрібно наявності таких проміжних носіїв інформації, як фотоформи або РОМ, які є необхідними для реалізації аналогових технологій виготовлення друкарських форм. Це дозволяє скоротити тривалість технологічного процесу, а також підвищити якість друкарських форм. Прискорення процесу забезпечується за рахунок скорочення стадій, необхідних для отримання друкарської форми. Поряд з цим забезпечується також більш точна приводка при друкуванні і, як результат, поліпшується суміщення фарб відбитку. Зменшення кількості стадій процесу виготовлення друкарської форми приводить і до скорочення витрат на необхідні для виготовлення фотоформ матеріали, обладнання, обслуговуючий персонал і виробничі площі.

При використанні цифрових технологій забезпечується також можливість впровадження систем організації робочих потоків (від англ. - workflow).

Основні різновиди цифрових технологій формних процесів

Перші згадки про цифрові технології відносяться до 80- м рр. XX ст. В той час розроблені і виготовлені перші зразки пристроїв, що дозволяють здійснювати введення, обробку і запис інформації на формні матеріали з використанням цифрових методів. В даний час цифрові технології застосовуються для виготовлення друкарських форм усіх класичних способів друку. Запис інформації може здійснюватися: гравіруванням, лазерною дією, експонуванням УФ- лампою і термопереносом. Гравірування (електронно -механічне та лазерне) проводиться на відносно товстих шарах формних матеріалів (пластин або циліндрів). У результаті створюється рельєфне зображення і на формі утворюються поглиблені друкуючі або пробільні елементи. Гравірування використовується для виготовлення форм глибокого і флексографічного друку.

Лазерний вплив випромінювання на тонкі реєструючі шари формних пластин використовується для запису інформації в процесі виготовлення офсетних друкарських форм, а також для запису інформації на масочні шари формних пластин або циліндрів при виготовленні форм флексографічного та глибокого друку. Експонування УФ-лампою, випромінювання якої модулюється відповідно з цифровими даними про зображення, застосовується для виготовлення офсетних друкарських форм на монометалевих формних пластинах з копіювальним шаром. Термоперенос реалізує можливості термографічного способу. Він здійснюється за допомогою лазерного випромінювання та використовується для виготовлення офсетних форм .

Цифрові технології формних процесів

Класифікаційні ознаки

Метод

Лазерна дія
Експонування УФ-лампою

Поелементного

Термоперенос
Гравірування

Запису


Спосіб

Лазерне теплове

Реалізації

УФ- дія
Електронно- механічне
Лазерне
Лазерне теплове
Лазерне світлове

Для глибокого друку Для флексографічного друку
Для глибокого друку
Для плоского офсетного друку

Спосіб друку


Рис.1. Основні різновиди цифрових технологій формних процесів


3057380635960411.html
3057442172724148.html
    PR.RU™