Загальна характеристика організації

Слід коротко навести характеристику організації (її підрозділу, де безпосередньо студент проходив практику), форму власності/ організаційно-правову форму, продукції, її конкурентоспроможність тощо, а також характеристика організаційної структури управління, системи менеджменту підприємства(2-4 с.).

1.5.4. Оцінювання нормативно-правових документів(4-6 с.)

1.5.4.1. Оцінювання юридичної бази, на основі якої створена та функціонує організація.

У цьому розділі, зсилаючись на розпорядчі та організаційні документи (закони, укази, постанови, рішення, статути, положення, накази тощо), у хронологічному порядку розкривається процес створення і функціонування організації вцілому, де проходить практику студент. Розкривається взаємозв’язок, наступність, відповідність, логічна коректність цих документів, а також обґрунтовується вибір напрямку діяльності організації/установи, її перепрофілювання (якщо таке було), аргументується доцільність існуючих правових процедур.

Наводяться дані про організацію: розміри, форму власності/ організаційно-правову форму господарювання, види діяльності, міжнародні економічні зв’язки.

1.5.4.2. Оцінювання організаційної, розпорядчої та довідково-інформаційної документації, на засадах якої організація провадить міжнародні економічні відносини.

Тут конкретизуються подальші дії керівництва організації щодо виходу на міжнародні ринки (започаткування) чи провадження міжнародної економічної діяльності (зв’язків). Розкривається порядок створення необхідної документації, хід реалізації, техніка виходу на ділових зарубіжних партнерів та техніка організування взаємовідносин з ними, здійснюється аналізування відповідних контрактів, угод, протоколів, спільних заходів тощо. Обґрунтовується економічна ефективність предмету угод з урахуванням реакції організації на зовнішні економічні, політичні та інші фактори.

1.5.5. Аналізування виробничо-господар-ської та міжнародної економічної діяльності організації(5-6 с.)

1.5.5.1. Аналізування основних техніко-економічних показників діяльності організації.Для зручності та уніфікування підходів до аналізування діяльності організації доцільно скористатись пропонованим переліком основних економічних показників (додаток Е).

1.5.5.2. Аналізування виробничо-господарської і міжнародної економічної діяльності організації.

На основі фактичного процесу від “входу” до “виходу” та відповідних статистичних даних, додаткової інформації, - подається характеристика виробничо-господарської діяльності організації в цілому та її міжнародної економічної діяльності зокрема. Вказується динаміка таких економічних показників, як обсяги виробництва та реалізації продукції (надання послуг) в тому числі їх експорт/імпорт (прямий, непрямий тощо), розміри інвестицій тощо. Подаються дані про впровадження наукових розробок, технологій; про об’єктивні і суб’єктивні фактори впливу на реалізацію цих впроваджень; форми перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, рівень інформаційного забезпечення, системи діловодства тощо.

Розкриваються конкретні функції підрозділу, який займається міжнародною економічною діяльністю, наводяться дані про його кадровий потенціал, забезпеченість необхідним обладнанням, оцінюється ділова, морально-психологічна атмосфера, культура взаємовідносин, робота з документами, їх коректність, ефективність. Обґрунтовується вплив діяльності підрозділу на роботу підприємства (установи) вцілому.

Характеризуються робота з персоналом, рівень використання економічних, адміністративних та соціально-психологічних методів, форми здійснення контролю, їх ефективність.

Приводиться аналізування найважливіших економічних, технічних, соціальних та інших показників діяльності організації, оцінка її балансу тощо.


3058656927332579.html
3058702305662218.html
    PR.RU™