Припинення права природокористування

Підставами припинення права природокористування також є юридичні факти, конкретні переліки яких містяться у земельному, лісовому, водному та інших підгалузях екологічного законодавства стосовно до особливостей використання окремих видів природних ресурсів. Деякі з цих підстав є характерними лише для даних природних ресурсів. Так, право водокористування припиняється внаслідок природного або штучного зникнення водного об'єкта. Однак більшість юридичних фактів можуть бути підставами припинення права користування всіма видами природних ресурсів. До них відносяться:

- закінчення терміну користування природним об'єктом;

- відмова природокористувачів від використання природного об'єкта;

- ліквідація юридичної особи або смерть громадянина-природокористувача.

Спільними підставами примусового припинення права користування природними ресурсами є:

- вилучення природного об'єкта для державних або муніципальних потреб;

- використання природного об'єкта не у відповідності з цільовим призначенням;

- порушення правил раціонального використання чи охорони природного ресурсу.

Це можуть бути порушення умов ліцензії або договору на право користування природним об'єктом, неосвоєння його протягом певного терміну, невиконання екологічних вимог у процесі господарського використання природного об'єкта, систематичне невнесення платежів за природокористування та ін. В останніх двох випадках припинення права природокористування застосовується як санкції за порушення законодавства про використання і охорону навколишнього природного середовища. При цьому примусове вилучення природного об'єкта не звільняє винну особу від юридичної відповідальності за скоєне правопорушення.

Згідно з Положенням про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р., дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів може бути скасований органом, який його видав, у разі порушення користувачем умов природокористування, різкого погіршення стану навколишнього середовища у процесі природокористування, а також у разі: ліквідації підприємства, установи і організації, яким було видано дозвіл; закінчення строку природокористування або якщо користувач не приступив протягом трьох років до користування природними ресурсами чи використовує їх не за призначенням; порушення норм і правил використання природних ресурсів; надходження вимоги від органів державного санітарного нагляду та інших спеціально уповноважених органів державного нагляду; невнесення або внесення в неповному обсязі протягом шести місяців збору за спеціальне використання природних ресурсів. У разі істотних змін у природокористуванні раніше виданий дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів скасовується, а новий дозвіл видається у встановленому порядку.
3059520257825516.html
3059569689988604.html
    PR.RU™