На скільки груп поділяються суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності?

1) три

2) шість

3) п’ять

4) чотири

5) сім

291.4. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку: 4 групи

442. Підстави для сплати екологічного податку:

1) викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

2) скиди забруднювальних речовин безпосередньо у водні об' єкти;

3) розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об' єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;

4) тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

5) всі відповіді правильні

240.1.1. викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

240.1.2. скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;

240.1.3. розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання);

240.1.4. утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);

240.1.5. тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

443. Юридична особа чи фізична особа - підприємець може:

1) самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом України, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цим кодексом;

2) обрати спрощену систему оподаткування лише за згодою центрального податкового органу;

3) обрати спрощену систему оподаткування лише за особливим розпорядженням Кабінету Міністрів України;

4) обрати спрощену систему оподаткування в будь-якому випадку;

5) немає правильної відповіді.

291.3. Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

444. Платники екологічного податку:

1) суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарської діяльності;

2) бюджетні установи, громадські та інші підприємства;

3) установи та організації; постійні представництва нерезидентів;

4) громадяни України, іноземці, особи без громадянства.

5) всі відповіді правильні

Стаття 240. Платники податку

240.1. Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

445. Спрощена система оподаткування – це:

1) особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

2) можливість суб’єкта господарювання самостійно визначити суму податку, яку він має сплатити.

3) можливість центрального податкового органу визначати єдину суму податку для всіх платників;

4) лише умовне формулювання, яке не несе юридичного змісту

5) немає правильної відповіді.

291.2. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 цього Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

446. Екологічний податок - загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з:

1) фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря;

2) скидів у водні об' єкти забруднювальних речовин;

3) розміщення відходів;

4) фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками;

5) всі відповіді правильні

240.1.1. викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

240.1.2. скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;

240.1.3. розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання);

240.1.4. утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);

240.1.5. тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

447. Строк сплати податку та збору обчислюється:

1) роками;

2) місяцями, декадами;

3) тижнями, днями або вказівкою на подію, що повинна настати або відбутися;

4) кварталами;

5) всі відповіді правильні.

31.2. Строк сплати податку та збору обчислюється роками, кварталами, місяцями, декадами, тижнями, днями або вказівкою на подію, що повинна настати або відбутися.

448. До загальнодержавних податків відносять:

1) Мито;

2) Збір за користування радіочастотним ресурсом України

3) Акцизний податок;

4) Рентна плата;

5) всі відповіді правильні

449. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до:

1) набуття чинності Законом України «Про Державний бюджет України на поточний рік»;

2) 15 серпня року, що передує бюджетному періоду;

3) 15 вересня року, що передує бюджетному періоду;

4) 15 липня року, що передує бюджетному періоду;

5) не обмежується в часі.

12.3.4. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

450. Платником акцизного податку може бути:

1) Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини.

2) Особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України.

3) Фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства.

4) Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку.

5) всі відповіді правильні

212.1. Платниками податку є:

212.1.1. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини.

212.1.2. Особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України.

212.1.3. Фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства.

212.1.4. Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку.

451. При прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов'язково визначаються:

1) об'єкт оподаткування;

2) платник податків і зборів;

3) розмір ставки;

4) податковий період;

5) всі відповіді правильні.

12.3.2. При прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов'язково визначаються об'єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов'язкові елементи, визначенні статтею 7 цього Кодексу з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII цього Кодексу для відповідного місцевого податку чи збору.

452. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу:

1) скасовано;

2) замінив податок за продаж нових автомобілів власниками автосалонів;

3) замінив податок на постачання іноземних автомобілів до офіційних дилерів в Україні

4) включено до акцизного податку;

5) всі відповіді правильні

{Розділ VII "Збір за першу реєстрацію транспортного засобу" виключено на підставі Закону № 71-VIII від 28.12.2014}

453. Сільські, селищні, міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про:

1) встановлення місцевих податків та зборів;

2) недоцільність введення податку на нерухоме майно, відмінної від земельної ділянки;

3) встановлення місцевих податків та зборів, які не передбачені Податковим кодексом України.

4) визначення найбільш доцільного переліку місцевих податків та зборів;

5) всі відповіді правильні

12.3. Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень

приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

454. Рентна плата за спеціальне використання води не справляється:

1) за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок);

2) за воду, що використовується для протипожежних потреб;

3) за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів;

4) за морську воду, крім води з лиманів;

5) всі відповіді правильні

255.4. Рентна плата за спеціальне використання води не справляється:

255.4.1. за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку;

255.4.2. за воду, що використовується для протипожежних потреб;

255.4.3. за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів;

255.4.9. за морську воду, крім води з лиманів;

455. Яка ставка війського збору встановлена ПКУ:

1) 1,5 %;

2) 1%;

3) 2%

4) 1,2 %;

5) 0,5 %

16-1. Тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.

1.1. Платниками збору є особи, визначені пунктом 162.1 статті 162 цього Кодексу.

1.2. Об’єктом оподаткування збором є доходи, визначені статтею 163 цього Кодексу.

1.3. Ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1.2 цього пункту.

456. Об'єктом оподаткування збором за спеціальне використання води є:

1) фактичний обсяг води, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії;

2) час використання поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується (залежно від тоннажності), та пасажирським флотом, що експлуатується (залежно від кількості місць).

3) фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов'язане із втратами води на фільтрацію та

випаровування).

4) фактичний обсяг води, необхідний для поповнення водних об’єктів під час нересту

5) всі відповіді правильні

255.3. Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.

457. Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до:

1) Бюджетного кодексу України;

2) Податкового кодексу України;

3) наказу центрального податкового органу виконавчої влади;

4) рішення відповідного місцевого органу влади.

5) всі відповіді правильні

10.5. Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

458. Платниками рентної плати за спеціальне використання води є:

1) водокористувачі - суб'єкти господарювання незалежно від форми власності

2) юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ)

3) постійні представництва нерезидентів

4) фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів

5) всі відповіді правильні

255.1. Платниками рентної плати за спеціальне використання води є водокористувачі - суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

459. Місцеві ради установлюють плату за землю:

1) в обов’язковому порядку;

2) лише за рішенням центрального податкового органу виконавчої влади;

3) за власною ініціативою.

4) за вказівкою вищестоящого органу місцевого самоврядування

5) не мають компетенції з цього питання

10.2. Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).

460. Об'єктом оподаткування збором за спеціальне використання лісових ресурсів є:

1) деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування;

2) деревина, заготовлена під час проведення заходів з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо;

3) другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків та інших другорядних лісових матеріалів, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);

4) побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);

5) всі відповіді правильні

256.2. Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів є:

256.2.1. деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування;

256.2.2. деревина, заготовлена під час проведення заходів:

з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо;

256.2.3. другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків та інших другорядних лісових матеріалів, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);

256.2.4. побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);

461. Податковий кредит - це:

1) сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду

2) сума, на яку платник податку з доходів фізичних осіб має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду;

3) кредит отриманий у банку для погашення податкового зоюов’язання;

4) кредит у отриманий в органів фіскальної служби для погашення податкового зоюов’язання

5) немає правильної відповіді

14.1.181. податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом Vцього Кодексу;

462. З чого складається податок на майно:

1) плати з землю та податку на нерухомість;

2) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку; плати за землю;

3) виключно податку на майно;

4) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку;

5) всі відповіді правильні.

Стаття 265. Склад податку на майно

265.1. Податок на майно складається з:

265.1.1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

265.1.2. транспортного податку;

265.1.3. плати за землю.

463. Перехід сільськогосподарських товаровиробників на сплату фіксованого сільськогосподарського податку сприяє:

1) спрощенню нарахування податкових платежів

2) зменшує рівень податкового навантаження на сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства, які виробляють товарну сільськогосподарську продукцію.

3) створенню більш зручного механізму його обчислення

4) зниженню податкового тиску на фермерів

5) всі відповіді правильні.

?

464. Сільськогосподарський товаровиробник – це:

1) юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням

2) юридична особа, яка займається вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах)

3) юридична особа, яка займається переробкою на власних чи орендованих потужностях власновиробленої сировини на давальницьких умовах

4) юридична особа, яка здійснює операції з її постачання с/г продукції

5) всі відповіді правильні

14.1.235. сільськогосподарський товаровиробник для цілей глави 1 розділу XIV цього Кодексу - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання.

465. Акцизний податок – це:

1) прямий податок

2) непрямий податок

3) може бути як прямим, так і не прямим (залежно від обставин)

4) в Україні акцизний податок сплачується лише в деяких регіонах

5) немає правильної відповіді

14.1.4. акцизний податок - непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції);

466. До переліку підакцизних товарів включають:

1) спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

2) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

3) пальне;

4) легкові автомобілі, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

5) всі відповіді правильні

Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку

215.1. До підакцизних товарів належать:

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

пальне;

автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;

467. Коло платників акцизного податку:

1) виробники підакцизних товарів

2) імпортери підакцизних товарів

3) особи, які реалізують підакцизні товари, які конфісковані, є безхазяйними, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави;

4) оптовий постачальник електричної енергії;

5) всі відповіді правильні

212.1. Платниками податку є:

212.1.1. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини.

212.1.2. Особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України.

212.1.3. Фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства.

212.1.4. Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку.

212.1.12. Оптовий постачальник електричної енергії.

468. Податок на додану вартість:

1) прямий податок

2) непрямий податок

3) може бути як прямим, так і не прямим (залежно від обставин)

4) в Україні акцизний податок сплачується лише в деяких регіонах

5) немає правильної відповіді

14.1.178. податок на додану вартість - непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V цього Кодексу;

469. До об’єктів оподаткування податком на додану вартість НЕ належать:

1) надання послуг зі страхування;

2) виплата заробітної плати, інших грошових виплат, дивідендів;

3) випуск, розміщення і продаж цінних паперів;

4) передача основних фондів у формі внесків у статутні фонди юридичних осіб в обмін на їхні корпоративні права.

5) всі відповіді правильні.

185.1. Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:

а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу;

в) ввезення товарів на митну територію України;

г) вивезення товарів за межі митної території України;

е) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

470. Розмір податку на додатну вартість в Україні становить:

1) 16 %

2) 17 %

3) 18 %

4) 19 %

5) 20 %

Стаття 193. Розміри ставок податку

193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:

а) 20 відсотків;

471. Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є:

1) фізичні особи

2) юридичні особи

3) нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

4) громадяни України

5) всі відповіді правильні

266.1. Платники податку

266.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

472. Не можуть бути об'єктами оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної:

1) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

2) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом;

3) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

4) гуртожитки

5) всі відповіді правильні

266.2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

473. Базою оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є:

1) житлова та нежитлова площа

2) кількість об’єктів житлової нерухомості

3) визначений законодавчо коефіцієнт

4) визначена законодавчо сума

5) законодавче не врегульовано

266.3. База оподаткування

266.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

474. Пла́та за зе́млю – це:

1) обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності;

2) збір, що справляється з юридичних і фізичних осіб за використання земельних ділянок.

3) податок, що справляється лише з фізичних осіб

4) збір, що справляється лише з юридичних осіб

5) збір, що справляється лише з фізичних осіб

14.1.147. плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності;

475. НЕ є платником податку на доходи фізичних осіб:

1) нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені чинним міжнародним договором України, щодо доходів, які він отримує безпосередньо від провадження дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором діяльності.

2) фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

3) фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;

4) податковий агент;

5) немає правильної відповіді.

162.1. Платниками податку є:

162.1.1. фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

162.1.2. фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;

162.1.3. податковий агент.

Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені чинним міжнародним договором України, щодо доходів, які він отримує безпосередньо від провадження дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором діяльності.

476. Податок на доходи фізичних осіб справляється:

1) в обов’язковому порядку;

2) на розсуд платника податку

3) на розсуд місцевого податкового органу

4) на даний час питання законодавчо не врегульоване

5) немає правильно відповіді

477. Виграш, приз у державну грошову лотерею:

1) не оподатковується податком на доходи фізичних осіб

2) оподатковується податком на доходи фізичних осіб

3) оподатковується податком на доходи фізичних осіб залежно від суми виграшу та розміру призу

4) оподатковується лише організатором лотереї

5) немає правильної відповіді

170.6.3. Оподаткування доходів у вигляді виграшів та призів, інших, ніж виграш (приз) у лотерею, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх нарахування, за ставкою, визначеною в абзаці першому пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу. 18%

478. Дивіденди, нараховані на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв) податком на доходи фізичних осіб:

1) оподатковується

2) не оподатковується

3) законодавчо не визначено

4) на розсуд центрального податкового органу

5) немає правильної відповіді

165.1.18. дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів;

479. Дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань) податком на доходи фізичних осіб:

1) оподатковуються

2) не оподатковуються

3) оподатковуються залежно від розміру дарунку

4) законодавчо не визначено

5) визначається організаторами спортивних змагань

165.1.39. вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі;

480. Вартість власності, що успадковується не обкладається податком на доходи фізичних осіб (0 %):

1) лише у випадку спадкування майна спадкоємцями першого ступеня спорідненості

2) лише у випадку спадкування майна спадкоємцями другої черги

3) лише у випадку спадкування майна спадкоємцями третьої черги

4) лише у випадку спадкування майна спадкоємцями четвертої черги

5) у будь-якому випадку податок не сплачується

174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються:

174.2.1. за нульовою ставкою:

а) вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення;

481. Вартість власності, що успадковується не обкладається податком на доходи фізичних осіб:

1) лише у випадку спадкування майна спадкоємцями першої черги

2) лише у випадку спадкування майна спадкоємцями другої черги

3) лише у випадку спадкування майна спадкоємцями третьої черги

4) лише у випадку спадкування майна спадкоємцями четвертої черги

5) у будь-якому випадку податок не сплачується

Стаття 174 ПКУ

174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються:

174.2.1. за нульовою ставкою:

а) вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення;


3060321894239214.html
3060358121840555.html
    PR.RU™