Література

1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник. – К., 1998.

2. Ділова українська мова: Навчальний посібник / За ред. О.Д.Горбула. – К., 2000.

3. Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці, 1996.

4. Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення: Практикум. – Донецьк, 1997.

5. Зубков М.Г. Мова ділових паперів: Комплексний довідник. – Харків, 1999.

6. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К., 1992.

7. Марун М.Є. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Умань, 1998.

8. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. – К., 1998.

9. Потелло Н.Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навальний посібник. – К., 1999.

10. Чак Є. Складні випадки правопису та слововживання. – К., 1998.

11. Шевчук С.В.Українське ділове мовлення. – К., 1997.

Лекція 7. Фразеологія ділового мовлення.

План.

1.Фразеологізми та їх використання в діловому мовленні.

2.Капцеляризми.Мовні кліше та мовні штампи.

3.Особливості перекладу стійких словосполучень

4.Переклад прийменникових конструкцій


3060874685377892.html
3060927190657100.html
    PR.RU™